czwartek, 12 września 2019

Szkolenie - Podstawowy Moduł Instruktorski

Serdecznie zapraszamy na Podstawowy Moduł Instruktorski.
Jest to szkolenie skierowane do osób, które chcą lub już nauczają pływania kajakiem. Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki nauczania podstawowych technik kajakowych do poziomu PSKK2. Nauka podstawowego planowania szkolenia z wykorzystaniem różnych metod nauczania dopasowanych do wieku, sprawności fizycznej osób szkolonych. Ocena ryzyka i prawidłowego zabezpieczenia szkolenia. Jednym słowem jest to kurs, który nam powie: jak uczyć pływania kajakiem przy zachowaniu pełni bezpieczeństwa.


Podstawowy Moduł Instruktorski jest jednym z elementów potrzebnych do uzyskania tytułu Młodszego Instruktora wg nowego regulaminu "Kwalifikacji i Zasad Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej".
Szkolenie PMI (Podstawowy Moduł Instruktorski) organizowane jest przez społeczność PSKK i Fundację Promocji Rekreacji KiM w ramach Programu Kadra18.

Termin: 12-13.10.2019r
Miejsce szkolenia: Drzewica
Nocleg: "Kemping nad Drzewicą" ul.Sosnowa 9, Drzewica; koszt: 60zł za noc/os, jeżeli dwie noce to 45zł za noc/os 
Wyżywienie: we własnym zakresie (sklepy i pizzeria w bliskiej okolicy)
Koszt szkolenia: 400zł (25% zniżki dla aktywnych instruktorów PSKK, PZKaj i kadry klubów akademickich)
Sprzęt: we własnym zakresie (istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu)
Wymagania: osoba zgłaszająca się na Podstawowy Moduł Instruktorski powinna posiadać co najmniej stopień PSKK3 (https://www.pskk.org.pl/stopnie - szczegółowe opisy w postaci pdf'ów znajdziecie w poszczególnych działach: niziny, góry, morze) lub umiejętności na tym poziomie oraz mieć przepłynięte co najmniej 5 różnych szlaków kajakowych o długości minimum 50km. Rekomendowane jest ukończenie kursu pierwszej pomocy (8-godzinny). 
Zgłoszenia: Anna Ostapowicz, mail: lutra83@gmail.com
W mailu zgłoszeniowym należy podać: imię, nazwisko, klub/firmę, dane do kontaktu.
O rezerwacji miejsca świadczy uiszczenie bezzwrotnej przedpłaty w wysokości 100zł do 30.09.2019r na konto, które zostanie podane po mailowym zgłoszeniu uczestnictwa. Po tym terminie osoba, która nie wpłaciła przedpłaty zostaje skreślona z listy uczestników, a na to miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej.


PROGRAM KURSU:
1. Wprowadzenie do programu Kadra18.
2. Przygotowanie szkolenia kajakowego (planowanie)
a) cele szkolenia
b) program szkolenia
c) realizacja programu
d) zakres obowiązków instruktora
e) wymagania stawiane uczestnikom
f) organizator, a instruktor
g) ubezpieczenia kursów i prowadzących
h) dobór sprzętu dla uczestników
3. Podstawy metodyki szkolenia.
a) zasady nauczania
b) metody nauczania
c) formy nauczania
4. Budowa jednostki szkoleniowej zajęć kajakowych.
5. Konspekt zajęć – jak zapisać przebieg zajęć kajakowych.
6. Specyfika prowadzenia zajęć z dziećmi.
a) nadzór
b) odpowiedni dobór ćwiczeń i form nauczania.
7. Powiązanie teorii z praktyką czyli jak uczyć poszczególnych elementów technicznych na poziomie
PSKK 0-2
8. Prowadzący w grupach w formie warsztatowej wraz z uczestnikami będą dobierać optymalną drogę
nauki poszczególnych technik.
Praktyczne ćwiczenia (woda stojąca) w uczeniu elementów techniki kajakowej na poziomie PSKK 0-2
Uczestnicy próbują swoich sił w prowadzeniu zajęć zgodnie z poznanymi zasadami metodyki
Zajęcia prowadzone w grupach pod okiem prowadzących.
9. Podsumowanie zajęć

10. Ewaluacja

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:
Piotr Gudan
- od wielu lat prowadzi szkolenia na Wyspach Brytyjskich w systemie British Canoeing i PSKK
Bartosz Czauderna - wielokrotny medalista we freestylu kajakowym i trener kolejnego pokolenia freestylowców i kajakarzy górskich
Piotr Sikora - wieloletni szkoleniowiec w AKTK Bystrze, aktualnie prowadzi własną szkołę kajakarstwa