piątek, 29 kwietnia 2022

Nowy zespół prowadzący PSKK

W związku ze zmianami organizacyjnymi i powiązaniem PSKK z Systemem Instruktorskich Modułów Szkoleniowych (SIMS) został powołany nowy zespoł ds. weryfikacji. Zadaniem jego członków jest prowadzenie systemu, rejestru certyfikatów oraz promowanie weryfikacji i dobrych wzorców szkolenia.

  • Anna Ostapowicz - Warszawa
  • Krzysztof Dybowski - Bydgoszcz
  • Rafał Bociek - Łódź

Jest zachowana ciągłość, bo Ania pełniła funkcję koordynatora PSKK w trudnym okresie pandemii, czyli w latach 2019-2021.